اورال استین پاکتی کد 6993

550,000 تومان
اورال استین پاکتی کد 6993 🔸فری سایز مناسب ۳۶ الی ۴۴ 🔸قد اورال از سرشانه:۱۴۵ 🔸دور سینه:۱۲۰ 🔸دور کمر که گت میشود :۱۰۰ 🔸جنس:کرسپو 🔸دور ران:۶۶

ست دو تیکه کارگو کد 6985

720,000 تومان
ست دو تیکه کارگو کد 6985 🔸فری سایز مناسب ۳۶ الی ۴۴ 🔸قد شومیز:۷۰ 🔸دور سینه :۱۲۰ 🔸قد شلوار:۱۱۲ 🔸دور ران:۶۴ 🔸جنس:نخ لینن، پشت کمر شلوار کشی می باشد

کت و شلوار جیب بزرگ کد 6938

720,000 تومان
کت و شلوار جیب بزرگ کد 6938 ▫️فری سایز مناسب ۳۶ الی ۴۴ ▫️قد کت :۵۵ ▫️دور سینه:۱۱۰ ▫️قد شلوار:۱۰۸ ▫️دور ران:۶۸ ▫️جنس:نخ لینن

ست دو تیکه مدل کنف کد 6970

820,000 تومان
ست دو تیکه مدل کنف کد 6970 🔸فری سایز مناسب ۳۶ الی ۴۴ 🔸قد شومیز:۷۳ 🔸دور سینه :۱۲۰ 🔸قد شلوار:۹۵ 🔸دور ران:۶۶ 🔸جنس:لینن کنف ، پشت کمر شلوار کشی می باشد

شلوار طرحدار دو کمره کد 6966

295,000 تومان
شلوار طرحدار دو کمره کد 6966 🔸فری سایز مناسب ۳۶ الی ۴۲ 🔸قد:۱۱۰ 🔸دور باسن:۱۰۴ 🔸دور ران:۶۲ 🔸جنس:تمام نخ

شومیز وارداتی کنفی کد 6963

595,000 تومان
شومیز وارداتی کنفی کد 6963 🔸فری سایز مناسب ۳۶ الی ۴۴ 🔸قد شومیز :۷۵ 🔸جنس:لینن کنفی وارداتی 🔸دور سینه:۱۲۰

ست کت و شلوار مام فیت کد 6962

780,000 تومان
ست کت و شلوار مام فیت کد 6962 🔸فری سایز مناسب ۳۶ الی ۴۴ 🔸قد کت:۷۴ 🔸دور سینه:۱۲۰ 🔸قد شلوار:۹۲ 🔸دور ران:۷۰ 🔸جنس:نخ لینن

ست دو تیکه ترکیبی کد 6958

720,000 تومان
ست دو تیکه ترکیبی کد 6958 🔸فری سایز مناسب ۳۶ الی ۴۴ 🔸قد شومیز:۶۵ 🔸دور سینه :۱۲۰ 🔸قد شلوار:۱۰۸ 🔸دور ران:۶۶ 🔸جنس:نخ لینن

اسلیپر پفکی کد 30347

350,000 تومان
اسلیپر پفکی کد 30347 ▫️سایز :37 الی 40 ▫️قالب بزرگ

ست سه تیکه مدل روا کد 6956

770,000 تومان
ست سه تیکه مدل روا کد 6956 🔸فری سایز مناسب ۳۶ الی ۴۲ 🔸قد کت:۵۴ 🔸قد شومیز:۶۷ 🔸دور سینه :۱۱۰ 🔸قد شلوار:۱۰۵ 🔸دور ران:۶۲ 🔸دور باسن:۹۰ 🔸جنس:شومیز از داکرون و ست از نخ لینن، پشت کمر شلوار کشی می باشد

شومیزی لینن جیب بزرگ کد 6954

520,000 تومان
شومیزی لینن جیب بزرگ کد 6954 🔸فری سایز مناسب ۳۶ الی ۴۴ 🔸دور سینه :۱۲۰ 🔸جنس:نخ لینن 🔸قد:۶۷

مانتو شومیزی مدل دلا کد 6945

420,000 تومان
مانتو شومیزی مدل دلا کد 6945 🔸فری سایز مناسب ۳۶ الی ۴۴ 🔸قد:۷۲ 🔸دور سینه :۱۲۰ 🔸جنس:نخ لینن